بازدید هیأت ویژه کمیسیون عمران مجلس از مناطق آسیب دیده استان گلستان

بازدید هیأت ویژه کمیسیون عمران مجلس از مناطق آسیب دیده استان گلستان

به گزارش جرجان خبر از گرگان؛ محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس از بازدید هیأت ویژه کمیسیون عمران مجلس از مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله استان گلستان خبر داد. محمدرضا رضایی کوچی گفت: بازدید از چندین روستا های استان گلستان با هدف بررسی آخرین وضعیت مناطق آسیب دیده صورت گرفت و در