اعمال قانون ۵۵۲ خودرو در گلستان طی دو روز

اعمال قانون ۵۵۲ خودرو در گلستان طی دو روز

با گذشت دو روز از آغاز طرح محدودیت های هوشمند کرونایی در گلستان، برای ۵۵۲ خودرو قبض جریمه و ۸۸۲ خودرو نیزتذکر شفاهی اعمال شده است. به گزارش جرجان خبر؛ سرهنگ محمدسعید فاضل دادگر فرمانده انتظامی گلستان در خصوص اعمال محدودیت‌های جدید از اول آذرماه، اظهار کرد: در ۴۸ ساعت اول اجرای این طرح در