سامانه جامع سرطان در گلستان راه اندازی شد.

سامانه جامع سرطان در گلستان راه اندازی شد.

سامانه جامع سرطان گلستان، با آدرس اینترنتی cancer.goums.ac.ir راه اندازی شد. به گزارش جرجان خبر؛ دکتر غلامرضا روشندل نائب رئیس کمیته کنترل سرطان گفت: استان گلستان از چندین دهه قبل بعنوان یک منطقه پرخطر برای سرطانها بخصوص سرطانهای مری و معده شناخته شده است. با توجه به رشد جمعیت و افزایش میانگین سنی و به