افزایش ۵ درصدی تولید گوشت مرغ در گلستان

افزایش ۵ درصدی تولید گوشت مرغ در گلستان

طاشی مدیر امور طیور استان گلستان بر اساس ظرفیت‌های استان، طی ۶ ماهه گذشته ۱۴۰ هزار و ۵۱۸ تن گوشت مرغ تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.بر اساس ظرفیت‌های استان، طی ۶ ماهه گذشته ۱۴۰ هزار و ۵۱۸ تن گوشت مرغ تولید شده که نسبت به مدت